Friday, October 31, 2008

lyhyt keskustelu

-"hyvää päivää."
-"ylen äijyä päivyä."
-"Nii et poni maja tur et ski."
-"Il i fin ski."
-"why don't we speak english instead of french?"
-"ell er sweet dish?"
-"Thanks, I'm a bit hungry"

Thursday, October 30, 2008

kolmas lyhyt viesti

Vesimyllyn rakennettuaan hän päätti huilata piikojen kanssa. Lännestä tullut pappi oli sanonut "ettei sillä ajoituksella niin väliä ollut, tärkeää oli osoittaa rakkautta." 11 uuden kuun jälkeen hän totesi:"Pappiin voi luottaa yhdeksän kuun kiertoa." Silloin etelästä tullut pappi oli tyytyväinen seurakuntansa kasvusta.

The short note #3

After he had finished building the water mill, he wanted to rest with the maids. The western priest had told him that "timing wasn't important, just show love to your loved ones". 11 new moons later he decided "A priest can be trusted for 9 months". Then the southern priest was happy, for his congregations' rapid growth.

As the current flag of Karelian language speakers feature the bordered nordic cross, which is associated with the main religious denomination in Nordic Countries, Lutheranism, whearas most Karelian speakers were and are Eastern Orthodox in faith, there might be some sort of demand for a new flag for Karelian language speakers, here's my proposition:

Sunday, October 26, 2008

viides viesti

Päästyään lopulta vuorten yli Sandhis ja Lilah kiipesivät kielekkeelle nähdäkseen paremmin edessä olevan maaston muodot. He näkivät alavan metsämaan jonka halki virtasi vuolas suuri joki. Joen rannalla näkyi asutusta jonka ympärillä oli metsätön alue, mikä ihmetytti heitä. Kukaan ei ollut koskaan palannut vuorilta, minkä johdosta heidänkin yritystään päästä kesän maahan niiden yli, oli pidetty mahdottomana.

The note #5

Finally Sandhis and Lilah had crossed the mountains, they climbed to a ledge to see the shapes of the lands ahead. They saw a lowly woodland, through it traversed a large fastflowing river. On the beach of the river there was dwellings on a place that had no forest, which was puzzling to them. No one had ever come back from the mountains, which is why their attempt to get to the summerland over them, had been considered impossible.

Thursday, October 23, 2008

Homer S.

1.d4 f5 2.g3 Nf6 3.Kd2? ...
-0.38 3...c5 4.e3 Nc6 5.Ke1 e6 6.Nf3 d5 7.c4 Bd6 8.cxd5 exd5 9.Nc3
-0.37 3...d6 4.Ke1 e5 5.Bg2 Be7 6.dxe5 dxe5 7.Qxd8+ Kxd8 8.Be3 Nbd7 9.Nc3 Bc5 10.Bxc5 Nxc5
-0.37 3...Nc6 4.Ke1 e5 5.d5 Nb4 6.c4 c6 7.Nc3 cxd5 8.cxd5 Bd6 9.e3
-0.36 3...e6 4.Ke1 c5 5.c3 Be7 6.Nf3 O-O 7.Bg2 d6 8.Na3 Nc6 9.Be3
-0.32 3...d5 4.Ke1 c5 5.c3 Nc6 6.Nf3 e6 7.Bg2 Bd6 8.Bf4 O-O 9.Nbd2
-0.14 3...a6 4.Ke1 e6 5.Nf3 c5 6.Nc3 cxd4 7.Nxd4 Bb4 8.Nf3 Nc6 9.Bf4
-0.12 3...h6 4.Ke1 c5 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Nc3 e6 8.Bd2 Be7 9.Bb5

-0.12 3...g6 4.Ke1 Bg7 5.Nf3 O-O 6.Bg2 d6 7.c4 Nc6 8.Bf4 Be6 9.Nbd2
-0.11 3...b6 4.Ke1 Bb7 5.Nf3 e6 6.Bg2 Bd6 7.c4 O-O 8.Nc3 c5 9.dxc5 Bxc5
-0.08 3...c6 4.Ke1 e6 5.Nf3 c5 6.e3 Nc6 7.c4 Bd6 8.Nc3 O-O 9.Bg2
-0.13 3...Rg8 4.Ke1 c5 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.c4 cxd4 8.exd4 e6
-0.13 3...a5 4.Ke1 d6 5.Nf3 Nc6 6.Bf4 h6 7.h4 Be6 8.Nc3 Nb4
-0.12 3...h5 4.Ke1 c5 5.e3 d5 6.c4 Nc6 7.Nf3 Be6 8.Nbd2 dxc4 9.Bxc4 Bxc4 10.Nxc4
-0.10 3...b5 4.Ke1 Bb7 5.Nf3 Nc6 6.Bg2 e6 7.Be3 Bd6 8.Nc3 a6
-0.10 3...Na6 4.Ke1 e6 5.Nf3 c5 6.e3 Be7 7.Nc3 O-O 8.dxc5 Nxc5
-0.09 3...g5 4.Ke1 g4 5.Bg2 d5 6.h3 Nc6 7.Nc3 Bg7 8.Be3 Be6 9.hxg4 fxg4
-0.07 3...e5 4.dxe5 Ng4 5.Ke1 Bc5 6.e3 Nxe5 7.Nf3 d6 8.Nxe5 dxe5 9.Nc3 Qxd1+ 10.Kxd1
-0.04 3...Ne4+ 4.Ke1 c5 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.Nbd2 e6 8.Bd3 Bd6 9.c4

Wednesday, October 22, 2008

neljäs viesti

Ja niin oli tapahtuva että Jään Herra suuttui ihmisille heidän pohjoisten pyyntimatkojensa tähden, ja talvista tuli ankaria ja aikaisia. Enää ei kukaan matkalla ollessaan saanut uutta tulta syttymään ja kesällä pyydetty liha piti kuljettaa heti asumukselle turvaan. Pedot kävivät röyhkeämmiksi, ja varastivat ihmisten itselleen varaaman ruuan. Tuulet muuttuivat pohjoisen suuntaan ja merellä liikkuneet katosivat ulapalle. Vuorten päällä lumi pysyi läpi vuoden. Elämä supistui, ja vaikka tiedettiin hyvän seudun olevan vuorten takana, ei sinne päästy. Tätä jatkui kuusi kertaa kuudenteen polveen, ja vielä tiedossa olleet reitit taruaikojen parempaan maahan olivat muuttuneet tunnistamattomiksi.

The note #4

And so it happened that the Lord of Ice got angry to people, as they hunted in the north, and the winters became severe and early. Anymore, not one, while travelling, could ingnite a new fire, and the meat hunted during summer had to be carried back to the dwelling straightaway. The predators became more arrogant, and stole the food humans had stored. The winds turned northerly, and those travelling on the sea disappereared to the highs. Snow covered the mountains constantly. Life was diminished, and even though the good land was known to be behind the mountains, no one could pass them. This continued for six times six generations, and the routes to the saged good land were unrecognisable.

Tuesday, October 21, 2008

kävelyllä

--- okei, nosta pää, katso eteen, voi jatkaa suunnassa, vilkaise vasempaan, auto kääntyy korttelin päässä, puissa on lehdet, yhdessä näyttäisi oleva tauti, sen alla nuori äiti kärryn kannsa, kaverinsa kanssa, joku kääntyy pyörällä tännepäin pihalta, talon reunus on siivottu, paikalla kolme pyörää, yksi niistä kurjassa kunnossa, edessä aika kaukana kaksi vanhahkoa naista kävelemässä samaan suuntaan, heidän takanaan tulossa nuori mies, arviolta 25 vuotias, tiellä hiljaista, askel, pään kääntö oikeaan, ei tiellä olekaan hiljaista, liikennevalot muuttuivat vihreäksi noin neljä sekuntia sitten ---

On a walk

--- OK, raise the head, look ahead, can continue in this direction, look left, car turning a block away, trees have leaves, one looks like having a disease, under it a young mother with a baby-carriage, with a friend, someone turning with his bike herewards from the yard, the wallside of the building has been cleaned, three bikes parked beside it, one in lousy condition, up ahead two elderly woman walking in the same direction, behind them a young man going this way, say 25 years old, road is silent, step, looking right, no, the road is not silent, the traffic lights changed green about 4 secs ago ---

Monday, October 20, 2008

toinen lyhyt viesti

Nuori nainen käveli peloissaan pitkin katua. Hän ei uskaltanut kääntyä edes taakseen katsomaan. Katu oli umpikuja.

Onneksi kujan perällä asui ystävällinen nuorimies joka päästi hänet tonttinsa takaportista läpi.

A young woman walked afraid on the alley. She didn't even dare to look back. The alley was a dead-end.

Luckily, on back of the alley there lived a friendly young man, who let her through his yard and out the back gate.

Sunday, October 19, 2008

lyhyt viesti

Olipa kerran heetti nimeltä Ron, hän päätti muuttaa Traakiaan, tai siis sinne missä Traakia tulisi olemaan. Hän yritti opetella kolmea uutta kieltä, ja väistämättömistä kielellisistä väärinkäsityksistä syntyi julmettuja riitoja hänen lukuisten vaimojensa kesken.

Once upon a time there was a Hittite called Ron, he decided to move his whereabouts to Thrace, or there where the Thrace would be. He tried to learn three new languages, and the inevitable misunderstandings lead to terrifying clashes between his multiple wives.

Saturday, October 18, 2008

kolmas viesti

silloin päätimme yksissä tuumin lähteä suurimmilla laivoillamme saaristostamme meren yli katsomaan näitä rakennuksia, joiden kaltaisia ei ollut aiemmin kyetty rakentamaan. Matkalla poikkesimme ystäviemme luona Maltalla, erinomainen pysähdys kaupan kannalta. Heillä ei tätä nykyä mene oikein hyvin. Päästyämme perille kuumaan maahan, totesin:"Fritjolf, tulisiko meidän kunnioittaa tämän maan kansalaisia näyttämällä aseemme avoimesti?" Tähän hän vastasi, "Gaathe, se on sivistyneiden ihmisten tapa ollut aikojen alusta."

...then we, all as one, decided to deport our archipelago with our biggest ships over the seas to look at these buildings, the kind of which had anyone never before been able to build. On the way there, we stopped by our friends on Malta, excellent for the trade. They are currently in a bit of a bad spot. Once we arrived to the hotlands, I asked:"Fritjolf, should we respect the citizens of this country by showing our weapons openly?" To this he answered, "Gaathe, it's been the custom of all the civilized people since the beginning of time"

Friday, October 17, 2008

toinen viesti

Kokiessamme katiskoja eilen Elben rannalla, meloi paikalle etäällä etelässä asuva tuttavamme, joka vaikutti ilmeisen kiihtyneeltä. "Näin eilen täysin uudenlaisen puun!", hän kertoi, "Puolen päivän matkan päässä täältä!". Kutsuimme hänet syömään ja kertomaan tarkemmin asiasta, vaikka se kuulostikin kerta kaikkiaan pajuköydeltä, eihän sitä oudoista puista kertovia juttuja noin läheltä koskaan kuule. Edelliskesänä vaellukselta palannut nuorukainen kertoi nähneensä hämmästyttäviä puita hyvin kaukana etelässä, ja kehotimme tuttavaamme kyselemään häneltä.

While we were checking the fish traps on the Elbe yesterday, there paddled our acquaintance living far in the south, apparently agitated. "I saw a completely new kind a tree yesterday!", he told us, "only a half a days' trip from here!". We invited him to dine with us and tell us more exactly, though it sounded like a rope of ash, stories of strange trees are always far, far away. A youngster living near us had returned from his Wandering two years before. He had told us of remarkable trees far, far, far in the south, so we told to our acquaintance to ask him.

Thursday, October 16, 2008

Aloitusviesti

Kauhukseen hän huomasi laskelmiensa pettäneen, hänellä ei ollut enää kuin 6 päivää aikaa, ennenkuin hänen vartalostaan tulisi löytymään mikroinjektorin jälki josta kulkenut aine tulisi muuttamaan hänen elämänsä pysyvästi. Erityisen kammottavaksi tilanteen teki se, että vaikka hän tiesi aineen ja aineen annostelutavan, hänellä ei ollut pienintäkään käsitystä kuka henkilö tai mikä esine kyseisen vaaran aiheutti.

The note in the beginning

To his terror he found a mistake in his deductions, he had only 6 days, before in his body a microinjector's spot would be found, and the substance that had passed through it would alter his life permanently. Specially terrifying was, though he knew the substance and the deployment method, he hadn't an inkling who or what was the threat.