Sunday, October 26, 2008

viides viesti

Päästyään lopulta vuorten yli Sandhis ja Lilah kiipesivät kielekkeelle nähdäkseen paremmin edessä olevan maaston muodot. He näkivät alavan metsämaan jonka halki virtasi vuolas suuri joki. Joen rannalla näkyi asutusta jonka ympärillä oli metsätön alue, mikä ihmetytti heitä. Kukaan ei ollut koskaan palannut vuorilta, minkä johdosta heidänkin yritystään päästä kesän maahan niiden yli, oli pidetty mahdottomana.

The note #5

Finally Sandhis and Lilah had crossed the mountains, they climbed to a ledge to see the shapes of the lands ahead. They saw a lowly woodland, through it traversed a large fastflowing river. On the beach of the river there was dwellings on a place that had no forest, which was puzzling to them. No one had ever come back from the mountains, which is why their attempt to get to the summerland over them, had been considered impossible.

No comments: