Sunday, October 19, 2008

lyhyt viesti

Olipa kerran heetti nimeltä Ron, hän päätti muuttaa Traakiaan, tai siis sinne missä Traakia tulisi olemaan. Hän yritti opetella kolmea uutta kieltä, ja väistämättömistä kielellisistä väärinkäsityksistä syntyi julmettuja riitoja hänen lukuisten vaimojensa kesken.

Once upon a time there was a Hittite called Ron, he decided to move his whereabouts to Thrace, or there where the Thrace would be. He tried to learn three new languages, and the inevitable misunderstandings lead to terrifying clashes between his multiple wives.

No comments: