Monday, November 10, 2008

Lyhyt viesti nro 4

"Miten näitä oikein tehdään??", kysyi päällikkö naimakaupan varmistuttua selvääkin selvemmin merkein, täysin siinä luulossa että esineen kantaja myös osaisi valmistaa uuden samanlaisen jostain syystä hajotessa.
"Katsotaan nyt ensin löydänkö sopivat ainekset täältä, se ei ole ollenkaan varmaa.", vastasi pronssikirveen kantaja.

The short note #4

"How do you do these things??", asked the chieftain after the marriage had been confirmed beyond any doubt, totally believing that the man carrying the thing could manufacture a new one, if the thing somehow would break.
"Let us first see if I can find the proper ingredients around here, that's not at all certain.", answered the man with the bronze axe.

No comments: